N.E.O

N (Nurture=Mengasuh/Memupuk). E(Empower=Memperkasakan). O(Outreach = Menjangkau)

Terdapat banyak bahan-bahan NEO di laman web Pelayanan Wanita General Conference. Kami sempat menterjemah beberapa sahaja setakat ini dan kami akan terus menambahnya. Gunakan direktori berikut untuk mengakses bahan-bahan untuk digunakan dalam program NEO di gereja atau daerah anda.

Adikku, Sahabatku (My Sister, My Friend)

Berfikir dengan Baik, Hidup dengan Baik (Thinking Well, Living Well)