Adventist Kids News

Adventist Kids News Zone diterbitkan tiga kali setahun oleh Jabatan Pelayanan Kanak-kanak, General Conference, untuk tujuan menyampaikan berita dan maklumat tentang Pelayanan Kanak-kanak. Daripada terbitan ini anda juga boleh mendapatkan idea-idea tentang cara menjalankan program kanak-kanak di gereja atau daerah anda.

KID NEWS